• Akciók

 • Szekrénysorok

 • Gardróbok

 • Ágykeretek

 • Matracok

 • Étkezők

 • Iroda

 • Franciaágyak

 • Heverők

 • Kanapék, sarokülők

 • Kisbútorok

 • Konyhabútorok

 • Fotelek, puffok, hintaszékek

Adatkezelési tájékoztató

Melyben tájékoztatjuk az East-West Bútor Betéti társaság (Székhely: 4400, Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 40., 3. em. 12.a, Képviseli: Szabolcsi György Tibor) cégjegyzékszám: 15-06-095349, adószám: 25781690-2-15, Telefonszám: +36-20-465-5535), által üzemeltetett

 

www.butorhaza.hu weblap (továbbiakban Honlap)

– az EU 2016/679. számú Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) –
megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

 

Vállalkozásunk tiszteletben tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogát, ezért az alábbiakban részletezzük az Ön által a Webáruházban megadott, illetőleg az Önnel kapcsolatba hozható személyes adatai kezelésének jogalapját, célját, tárolási idejét, módját, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinket, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeit.

Az adatvédelmi szabályzat a Webáruházra, az ezen keresztül értékesített termékekre és szolgáltatásokra érvényes. Felhasználó jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki Webáruházunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

A fent meghatározott internet címen elérhető Webáruházat üzemeltető Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

 

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 1. Adatkezelési cél: Webáruházban történő vásárlás

Az adatkezelésben Ön akkor válik érintetté, ha termék kosárba helyezésével és megrendelés leadásával vásárol tőlünk.

A Webáruházban történő vásárlás lebonyolítása céljából, az e célra rendszeresített űrlapon a webáruház vásárlóinak alábbi adatait kezeljük: név, számlázási és szállítási adatok: település, irányítószám, utca házszám, e-mail, telefon, rendelés tartalma, rendelési jegyzetek, választott szállítási és fizetési mód.

Adatkezelésünk jogalapja az a szerződéses jogviszony (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejön (távollévők között létrejött szerződés, ezért adatai kezeléséhez külön hozzájárulása nem szükséges).

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződés létrejöttétől számított 5 évig tároljuk a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen, ezt követően adatai törlésre kerülnek.

Az adatkezelés helye: 4400, Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 40., 3. em. 12.a. Az adatokat a Webáruházunk adminisztrációs felületének rendeléseket tartalmazó oldalán található adatbázisban kezeljük.

Az adatok megismerésére az Adatkezelő megrendelések fogadásával, vevőkapcsolati feladatok ellátásával megbízott munkavállalója jogosult.

 

 1. Adatkezelési cél: Kapcsolattartás

Az üzenet küldésére rendszeresített űrlapon elérhetőségen lehetősége van termékeinkről és a szolgáltatásainkról további tájékoztatást kérni, mely adatkezelésünk célja.

Az adatkezelésben akkor érintett, ha a Webáruház e célra rendszeresített űrlap kitöltésével és elküldésével felveszi velünk a kapcsolatot.

Az űrlapon az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, és az üzenetének tartalmát kérjük megadni. Az adatok forrása jelen esetben is Öntől származik.

Adatkezelésünk jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), melyet a kifejezetten a tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás biztosítása érdekében elhelyezett chekbox kipipálásával ad meg.

Az Ön által megadott adatokat levelezőrendszerünkben kezeljük, és az adatkezelési cél megvalósulásáig kezeljük. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat.

Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítésével törli az Adatkezelő az adatokat.

Az adatkezelés helye: 1.1 pontban megjelölt helyen.

Az adatok megismerésére az Adatkezelő megrendelések fogadásával, vevőkapcsolati feladatok ellátásával megbízott munkavállalója jogosult.

 

 1. Adatkezelési cél: Elállás, szerződés felmondása

Az adatkezelésben érintett: az Általános Szerződési Feltételekben foglalt elállási joggal élő vásárló.

Személyes adatainak forrása, az Ön által elektronikusan, vagy papír alapon tett elállási nyilatkozat, mely tartalmazza az Ön: nevét, címét, szerződéskötés időpontját, átvétel időpontját, aláírását.

Az adatok kezelésének ideje: az Ön által megküldött elállási nyilatkozat beérkezését követően a pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítéséig őrizzük papír alapon, fizikai védelemmel ellátott szekrényben és helységben, illetve elektronikus úton levelező rendszerünkben.

Az adatkezelés jogalapja az a szerződéses jogviszony (távollévők között létrejött szerződés), amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejött.

Adatainak továbbítására követeléskezelés esetén kerülhet sor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Az adatkezelés helye: 1.1 pontban megjelölt helyen.

 

 1. Adatkezelési cél: Panaszkezelés

Panasz beérkezése esetén, annak kezelése céljából kezeljük a panasszal élő érintett személyes adatait.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, panasz tárgya.

A Panaszkezelés során a vásárlók könyvében, vagy egyéb módon (postai, e-mailben) megtett panasz során megadott adatait bizalmasan kezeljük.

Az adatok forrása az Ön által benyújtott panasz.

Az adatok tárolása: A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, 5 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon, fizikai védelemmel ellátott szekrényben és helységben.

Az adatkezelés jogalapja azon jogi kötelezettségünk, melyet jogszabály ír elő fogyasztóvédelmi előírások keretében.

Az adatkezelés helye: 1.1 pontban megjelölt helyen

 

 1. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

A Webáruházban történt vásárlásról számlát állítunk ki. Az adatkezelésben érintett az a személy, akinek a nevére a számla szól.

Adatok köre: név, cím.

Az adatkezelés jogalapja azon jogi kötelezettségünk, mely a vevőként velünk üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatainak kezelését előírja az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatokat a vállalkozás adózási és könyvviteli feladatait ellátó NYÍR-INTÉZŐ KFT részére kerülnek átadásra, adatfeldolgozás céljából.

Az adatainak biztonságát az általunk használt számítógépek jelszavas védelmével, valamint az adatfeldolgozó által garantált technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk.

 

EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

Valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi Webáruházunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében. Ennek köszönhető pl. hogy a Webáruház „emlékszik” az Ön által korábban kiválasztott és kosárba tett termékekre, rendeléseire.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 13/A. §-a alapján az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg, és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Webáruház böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, oldalak megnyitási sorrendje, kosár tartalma.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: vannak olyan sütik, amelyek a böngészés végeztével törlődnek, míg más sütik akár évekig „emlékezhetnek” ránk, azaz, hogy pl. milyen termékeket tekintettünk meg. A felhasználó saját maga is törölheti a sütiket.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, melyet a weblap böngészése során megjelenő információs sávon tehet meg.

A Google Analytics rendszer a Webáruház látogatottsági adatait méri, azonban mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában sem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart. Erről bővebben itt olvashat:

https://www.google.com/policies/technologies/types/.

Adatkezelés üzletünk Facebook oldalán (https://www.facebook.com/butorhaza.hu )

A kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

A közösségi oldalak meglátogatását és megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc., szolgáltatása biztosítja így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz ezek a Facebook Inc. is hozzáfér, tehát szolgáltatásuk révén hozzáférnek a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez, mely adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítják meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatják el a célzott reklámokat az adott eszközre.

Az anoním adatokon kívül további adatokhoz nem férnek hozzá.

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a webáruház egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének előírásaival összhangban Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogai gyakorlása érdekében az info@butorhaza.hu e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése folyó évben ingyenes, egyéb esetekben 1.000,- Ft-os költséget számítunk fel. A jogellenes adatkezelés, vagy helyesbítés iránti kérelem teljesítése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni. Tiltakozhat továbbá az adatai kezelése ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat. 

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Webáruházban külön linken kerül megjelenítésre.

Az űrlapok elküldését megelőzően Önnek kifejezett nyilatkozattal kell hozzájárulnia személyes adatai kezeléséhez, továbbá nyilatkoznia kell az adatkezelési tájékoztató tartalmának elfogadásáról.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 30 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

ADATBIZTONSÁG

Személyes adatait listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tároljuk.

Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

Megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk továbbá a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatkezelésre használt eszközeink névvel és jelszóval és szoftveres tűzfallal védettek.

Az adatfeldolgozók által kezelt és tárolt adatok biztonságos üzemeltetésű, tűzfallal védett szerveren és megfelelő vírusvédelemmel ellátott szoftverekkel kerülnek tárolásra.

 

PANASZKEZELÉS

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Honlapon feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük az info@butorhaza.hu e-mail címre megküldeni. Levelére 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

 

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a honlapon mindenki számára elérhető.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától alkalmazandó.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉS

 

 

Aktuális kuponjaink
SPÓROLJ AKTUÁLIS
KUPONJAINKKAL!
KUPONOK MEGTEKINTÉSE
KÜLDJÖN ÜZENETET!